RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

Szanowni Państwo,
Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na stronie http://www.desilva.pl przedstawiamy Państwu ogólne informacje w zakresie ochrony danych osobowych w Grupie DeSilva. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, o których mowa w art. 13 ust. 1i 2 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia znajdą Państwo odwiedzając poszczególne strony internetowe dedykowane dla każdego hotelu, czy restauracji Stara Zajezdnia. Prezentowane obowiązki informacyjne na tych stronach zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe są przetwarzane, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami, a w przypadku wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Agnieszką Stelmaczonek pod adresem e-mail: iod@desilva.pl

 

Administratorzy danych w Grupie DeSilva

Inspektor Ochrony Danych

Klauzula o przetwarzaniu danych

Prawa osób w zakresie przetwarzania danych

Polityka prywatności i pliki coockies

x

Hotele DeSilva
| ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno
| tel.: +48 668 448 441 fax: e-mail: marketing@desilva.pl