Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
close

Grupa DeSilva

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 

Szanowni Państwo,
Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) na stronie http://www.desilva.pl przedstawiamy Państwu poniżej informacje w zakresie ochrony danych osobowych, które znajdują się również na poszczególnych stronach internetowych obiektów.
W prezentowanym poniżej dokumencie – Polityka Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku znajdą Państwo szczegółowo opisane procesy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w kontekście działalności prowadzonej przez Administratora. Dokument zawiera obowiązek informacyjny oraz wszelkie informacje o zasadach i standardach stosowanych przez administratorów przy przetwarzaniu danych osobowych (dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez hotele Accor znajdziecie Państwo dodatkowo pod linkiem: https://all.accor.com/security-certificate/index.pl.shtml).

Niemniej jednak w przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub zgłosić nieprawidłowości lub dokonać zgłoszenia realizacji swoich praw to zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Agnieszką Stelmaczonek oraz Zastępcą Inspektora Ochrony Danych – Panią Martą Krajewską pod adresem e-mail: iod@desilva.pl.

 

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

 

Obowiązek Informacyjny na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

 

Inspektor Ochrony Danych i Zastępca Inspektora Ochrony Danych

 

Administratorzy Danych

Book Icon - Desilva - sieć hoteli w Polsce

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ