Ratusz

Ratusz

Opolski ratusz do XIV wieku był drewnianym domem kupieckim. Następnie został przemianowany na siedzibę władz miejskich i przebudowany przy użyciu cegieł. Kupieckie kramy przeniosły się wówczas na zewnątrz, do przybudówek zasłaniających ścianę zachodnią ratusz. 

W dawnych wiekach przed ratuszem koncentrowało się życie handlowo-rozrywkowe miasta. Odbywały się tam wielkie doroczne jarmarki. Ratusz, podobnie zresztą jak i całe miasto, płonął wiele razy. W 1818 roku spłonęła cała wieża ratuszowa. Odbudowano ją wówczas bardzo szybko, przyozdabiając drewnianą, cebulastą kopułą (kształt ten zachował się do 1863 roku), która została ozłocona za niebagatelną kwotę 150 talarów.

W lipcu 1934 r. Na wskutek prowadzonych prac pozbawiona podpory wieża zawaliła się. Po odbudowie w 1936 roku wieża otrzymała nieco inny kształt oraz została podwyższona (dziś mierzy 65 metrów). Przy okazji odrestaurowano cały ratusz, dobudowano południowe skrzydło wzbogacone arkadami. Pod ratuszową wieżą mieściła się niegdyś „Piwnica Świdnicka”, gdzie podawano opolskie i wrocławskie piwo oraz baraninę świdnicką. Ratusz jest dominującą budowlą opolskiego Rynku.

Hotel DeSilva Premium Opole
| ul. Powolnego 10, 45-078 Opole
| tel.: +48 77 540 70 00 fax: +48 77 540 70 01 e-mail: opole@desilva.pl