Mur obronny z basztą

Mur obronny z basztą

Mury obronne wzniesiono  za panowania księcia Bolesława I, w ok.1285 roku. Otaczały one teren dzisiejszego Starego Miasta. Dla wzmocnienia funkcji obronnej murów zbudowano baszty. Baszta Wilk wznosiła się przy Targu Sukienniczym, dzisiejszym Małym Rynku. Jej resztki widoczne są do dnia dzisiejszego na dziedzińcu Klasztoru Sióstr De Notre Dame przy Małym Rynku.

Z kolei baszta Bocianie Gniazdo stała przy bramie Gosławickiej, tj. przy wylocie dzisiejszej ulicy Osmańczyka. Baszta Barbary (Barborka) stała przy kościele św. Krzyża ( jej zarys  został częściowo zrekonstruowany podczas prac konserwatorskich). Dla celów komunikacyjnych w murach wybudowano bramy. Opole miało ich pięć. 

Mury obronne przechodziły różne koleje losu i tak np. w roku 1497 Bramę Biskupią zamurowano po przewiezieniu przez nią zwłok zamordowanego w Nysie księcia Mikołaja II. W wieku XVI mury naprawiano, ale mimo to w roku 1583 część murów rozpadła się. W roku 1588 mury pokryto gontem a wieże dachówką.
Obecnie mury można zobaczyć we fragmentach tj. przy ul. Kolegiackiej, ul. Bladego, ul. Łangowskiego, ul. Omańczyka oraz wzdłuż kanału Młynówka od strony Starego Miasta.

Hotel DeSilva Premium Opole
| ul. Powolnego 10, 45-078 Opole
| tel.: +48 77 540 70 00 fax: +48 77 540 70 01 e-mail: opole@desilva.pl