Miejska Biblioteka

Miejska Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu jest instytucją kultury podległą samorządowi i realizuje określone statutem zadania polegające na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczności lokalnej.

Na terenie miasta działa 18 placówek bibliotecznych, w których zgromadzono 310 663 woluminów, ponad 10 406 multimediów. W 2014 roku odwiedziło nas 461 616 osób, spośród których zarejestrowano ponad 35 559 użytkowników, którzy wypożyczyli 648 709 jednostek zbiorów. Odwiedzającym nasze placówki udzielono ponad 163 190 informacji.

Biblioteka stara się umacniać i inspirować zainteresowania czytelnicze oraz promować uznanie dla literatury i sztuk pięknych poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami środowiska literackiego i naukowego, artystycznego i organizowanie wystaw, konkursów, zabaw literackich itp. Udostępnianie zbiorów we wszystkich placówkach odbywa się zgodnie z Regulaminem dla korzystających ze zbiorów MBP w Opolu.

Kontakt:

ul. Minorytów 4, 45-017 Opole
tel.: 77 454 80 30,
sekretariat (at) mbp.opole.pl
http://mbp.opole.pl/

Hotel DeSilva Premium Opole
| ul. Powolnego 10, 45-078 Opole
| tel.: +48 77 540 70 00 fax: +48 77 540 70 01 e-mail: opole@desilva.pl