Kościół Franciszkanów

Kościół Franciszkanów

Pierwsi franciszkanie przybyli na ziemie polskie już w latach 30-tych XIII wieku, zakładając pierwsze klasztory we Wrocławiu (1236) i Krakowie (1237). Opole było trzecim miastem, w którym franciszkanie założyli klasztor. Było to przed rokiem 1241. Jednak fundacja ta została zniszczona podczas najazdu tatarskiego. Z inicjatywy książąt opolskich klasztor fundowano po raz drugi, w roku 1248.

Kościół franciszkański jest świadectwem zawiłej historii miasta. Znajdują się w nim zabytki sztuki oddające ducha poszczególnych epok. Najstarszą częścią budowli jest XIV-wieczne prezbiterium oraz kaplica św. Anny, zwana Piastowską, którą wzniesiono w roku 1309. Została ona ufundowana przez Piastów jako kaplica grobowa, jest perłą śląskiej architektury gotyckiej, jedynym zachowanym na Opolszczyźnie dziełem nagrobnej sztuki średniowiecznej.

Zwiedzanie:

  • Kościół i kaplice m. in. MB Częstochowskiej z adoracją Najświętszego Sakramentu w tygodniu w godz. od 10:00 do 18:30, a w niedzielę po sumie o godz. 12:00 do 18:00
  • Podziemia od 10:00 do 17:00 po uprzednim zgłoszeniu przy furcie klasztornej z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub osobiście w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 13:15 do 17:00.

Telefon Klasztor: 77 454 89 09
Telefon Gwardian: 77 453 13 82
E-mail: klasztor@opole.franciszkanie.pl

https://opole.franciszkanie.pl/

Hotel DeSilva Premium Opole
| ul. Powolnego 10, 45-078 Opole
| tel.: +48 77 540 70 00 fax: +48 77 540 70 01 e-mail: opole@desilva.pl