Fontanna Ceres

Fontanna Ceres
Historia powstania opolskiej Ceres wiąże swój początek z Towarzystwem Upiększania Opola. Celem jego działalności była dbałość o tzw. estetykę przestrzeni miejskiej przez zazielenianie skwerów czy organizację parków. Jeszcze przed rokiem 1894 jego członkowie wystąpili do rady miasta z pomysłem wzniesienia monumentalnej, bogato zdobionej fontanny na jednym z miejskich placów. Miała nie tylko zdobić, ale i spełniać rolę komercyjną. Liczono, że dzięki fontannie stowarzyszenie uzyska większą liczbę datków od mieszczan.
 
Hotel DeSilva Premium Opole
| ul. Powolnego 10, 45-078 Opole
| tel.: +48 77 540 70 00 fax: +48 77 540 70 01 e-mail: opole@desilva.pl