Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
close

O nas

DESILVA

Spółka Hotele De Silva powstała w 2006 roku. Bodźcem do jej powstania był naturalny rozwój usług we wszystkich krajach, które dołączyły do Unii Europejskiej, w tym rozwój branży hotelarskiej oraz rosnące zainteresowanie przyjazdami turystycznymi i biznesowymi do Polski i krajów Europy Wschodniej. Blisko dwa pierwsze lata istnienia Spółki zostały poświęcone na opracowanie innowacyjnego produktu hotelowego, w oparciu o najlepsze wzory zagraniczne i dostosowanego do realiów hotelarskiego rynku w Polsce. Punktem wyjścia do działań był pomysł na przyjazny hotel, zarówno dla klienta biznesowego jak i turystycznego.

 

Rozwijamy sieć hoteli dla klientów biznesowych i turystycznych, w trzech kategoriach/markach:  w kategorii 3 gwiazdki plus pod marką DeSilva jako marka flagowa sieci, w kategorii 2 gwiazdki plus pod marką DeSilva Inn oraz w kategorii 4 gwiazdki plus pod marką DeSilva Premium, z unikalnym ale ściśle określonym programem funkcjonalnym, użytkowym i technicznym. Dla hoteli już istniejących i działających, w zależności od ich parametrów technicznych i operacyjnych, oprócz wyżej wymienionych, proponujemy markę „by DeSilva” o elastycznym programie funkcjonalnym i technicznym, co pozwala na objęcie zasięgiem sieci również tych obiektów, które częściowo nie spełniają standardów DeSilva.

 

Bazując na doskonalonym od przeszło 10 lat know-how prowadzenia działalności hotelarskiej, wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom rynku i oferujemy również usługi zarządcze dla obiektów indywidualnych, funkcjonujących pod własną nazwą lub obiektów sieciowych, działających w oparciu o umowy franczyzy w ramach międzynarodowych sieci hotelarskich.

Book Icon - Desilva - sieć hoteli w Polsce

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ