Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
Logo - Desilva - sieć hoteli w Polsce
close

DeSilva Natural Farm

Nasze pastwiska

Nasze pastwiska powstały na terenach podmokłych, zalesionych i częściowo zabagnionych, z licznymi ciekami wodnymi, które z typowo rolniczego punktu widzenia były nieprzydatne do tradycyjnej uprawy roślin. Latem 2014r. narodziła się idea stworzenia czegoś bardzo nietypowego. U źródeł rzeki Prosny i Stobrawy w pobliżu Jam w woj. opolskim założyliśmy hodowlę krów rzadkiej rasy Highland, żyjących w ekologicznych warunkach przyrody bez dozoru człowieka. Ingerencja w ich życie jest ograniczona do nadzoru weterynaryjnego oraz pilnowania, aby nikt i nic nie zakłócało ich naturalnego cyklu dnia.

 

Obecnie nasze pastwiska zajmują 50 ha. Na tym terenie żyje stado ponad 120 szt. krów w tym mamki, buhaje, cielęta, byczki opasowe i jałówki. Część tych terenów stanowią łąki służące przygotowaniu paszy na zimę, głównie suszonego siana.

Book Icon - Desilva - sieć hoteli w Polsce

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ