Dla Inwestorów

POWSTANIE SPÓŁKI

Spółka Hotele DeSilva sp. z o.o. powstała w 2006 roku. Bodźcem do powstania spółki był naturalny rozwój usług we wszystkich krajach, które dołączyły do Unii Europejskiej, w tym rozwój branży hotelarskiej oraz rosnące zainteresowanie przyjazdami turystycznymi i biznesowymi do Polski i krajów Europy Wschodniej. W Polsce następuje systematyczny rozwój ruchu turystycznego, zarówno zagranicznego jak i, co ważniejsze, krajowego, który tworzy nie tylko klient korporacyjny ale również indywidualny z uwagi na wciąż powiększającą się klasę średnią społeczeństwa. Od samego początku istnienia Spółka posiada w pełni zorganizowaną centralę z działami operacyjnym, sprzedaży i marketingu, personalnym, finansowo/księgowym, eksploatacji technicznej, rozwoju i organizacyjno/prawnym. Funkcje kadry menedżerskiej we wszystkich działach centrali pełnią osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży hotelarskiej, mające w swoim dorobku pracę na stanowiskach decyzyjnych zarówno w krajowych jak i międzynarodowych sieciach hotelowych.

 

MISJA

Mając na uwadze wyżej przedstawione założenia, blisko 2 pierwsze lata istnienia Spółki zostały poświęcone na opracowanie innowacyjnego produktu hotelowego, w oparciu o najlepsze wzory zagraniczne i dostosowanego do realiów hotelarskiego rynku w Polsce. Punktem wyjścia do działań był pomysł na przyjazny hotel, zarówno dla klienta biznesowego jak i turystycznego. Produkt hotelowy oznacza z jednej strony funkcjonalność i jakość usług oferowanych klientom – standardy DeSilva w tym zakresie czerpią z doświadczeń hotelarstwa amerykańskiego oraz, z drugiej strony, zasady zarządzania operacyjnego i technicznego działalności hoteli, oparte na wzorach sieci francuskich, gdzie Spółka dopracowała m.in. własny unikalny model zarządzania personelem, polegający na interdyscyplinarności pracowników i kierowników poszczególnych działów. Wcześniejsze doświadczenia kadry zarządzającej Spółki z pracy w sieciach międzynarodowych doprowadziły do stworzenia koncepcji DeSilva, która jest połączeniem zalet obu nurtów w hotelarstwie, amerykańskiego i francuskiego. Te dwa elementy służą osiągnięciu celu strategicznego – pozycji polskiego lidera w segmencie hoteli 2 i 3 gwiazdkowych tworząc sieć najbardziej przyjaznych hoteli oferujących wyjątkową jakość w przystępnych cenach.

 

MARKI DE SILVA

Spółka planuje rozwijać sieć hoteli dla klientów biznesowych i turystycznych w trzech głównych zestandaryzowanych kategoriach/markach: w kategorii 3 gwiazdki plus pod marką DeSilva, w kategorii 2 gwiazdki plus pod marką DeSilva Inn oraz w kategorii 4 gwiazdki plus pod marką DeSilva Premium, wszystkie o optymalnej wielkości 120-150 pokoi, z unikalnym ale ściśle określonym programem funkcjonalnym, użytkowym i technicznym. Dla hoteli już istniejących i działających, w zależności od ich parametrów technicznych i operacyjnych, oprócz wyżej wymienionych, proponujemy markę by DeSilva, o elastycznym programie funkcjonalnym i technicznym, co pozwala na objęcie zasięgiem sieci również tych obiektów funkcjonujących na rynku, które częściowo nie spełniają standardów DeSilva. Pokoje w hotelach sieci DeSilva umożliwiają komfortowy nocleg od jednej do trzech osób. Cechą charakterystyczną marek DeSilva jest jednolity, bogaty zakres usług oraz ich pełna dostępność niezależnie od kategorii obiektu. Oferta noclegowa uzupełniona jest o komplementarne funkcje gastronomiczne, konferencyjne oraz, w przypadku lokalizacji wypoczynkowych, rekreacyjne.

 

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Spółki zakłada budowę hoteli średniej wielkości, posiadających około 100 – 150 pokoi lokalizowanych w dynamicznie rozwijających się biznesowo rejonach, węzłach komunikacyjnych (blisko lotnisk) lub miejscach o charakterze wypoczynkowym o wyjątkowych walorach dla klientów turystycznych. Docelową grupą klientów stanowią uczestnicy podróży służbowych (goście lokalnych firm, prywatni przedsiębiorcy, menedżerowie średniego szczebla) oraz uczestnicy konferencji i spotkań. Dla nich głównie skierowana jest oferta i dokładnie odzwierciedla potrzeby tej grupy gości. Nie zapomniano o turystach indywidualnych. W ramach tworzonych przez sieć standardów w każdym hotelu przygotowano kilka połączonych ze sobą pokoi rodzinnych, a połowa pokoi zapewnia komfortowy nocleg dla rodziny z dwójką dzieci.

 

ROZWÓJ SIECI DESILVA OPARTY JEST NA TRZECH FILARACH:

1. umowy operatorskie na zarządzanie hotelami,

2. umowy dzierżawy hoteli,

3. budowa własnych hoteli.

We wszystkich przypadkach hotele realizowane są zgodnie ze standardami funkcjonalnymi, technicznymi i operacyjnymi sieci DeSilva. Spółka posiada opracowany kompleksowy dokument pn. Manual – Księga Standardów Sieci DeSilva, który zawiera procedury, wytyczne i normy działania hoteli Sieci DeSilva w zakresie bieżącej działalności operacyjnej, marketingu i sprzedaży, standardów technicznych, polityki personalnej oraz rachunkowości. Spółka planuje zarządzać własnymi hotelami oraz hotelami innych właścicieli funkcjonującymi w ramach standardów DeSilva – na podstawie umowy o zarządzanie lub dzierżawy/najmu. Inwestorzy, rozpoczynając współpracę z Hotelami De Silva, uzyskują dostęp do know-how funkcjonalnego, operacyjnego i technicznego sieciowej firmy hotelowej: jednorodny program funkcjonalny dostosowany do danej lokalizacji, audyt i zatwierdzanie projektów architektonicznych, wnętrz, instalacji na poszczególnych etapach inwestycji, nadzór nad realizacją inwestycji, optymalną strukturę operacyjną, przygotowanie planów finansowych, marketingowych i inwestycyjnych. Spółka posiada standardowe wzory umów zarządzania, dzierżawy oraz doradztwa technicznego. Oprócz hoteli funkcjonujących i projektów w realizacji. Spółka obecnie prowadzi rozmowy wstępne lub negocjacje (w tym zawarte listy intencyjne) z inwestorami zainteresowanymi realizacją projektów hotelowych w kilkunastu lokalizacjach w Polsce, w tym m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Białymstoku, Słupsku, Rzeszowie, Bydgoszczy, w miejscowościach wypoczynkowych w pasie nadmorskim i na Mazurach.

 

Prezentacja spółki